Motto konferencji:

Nasze słowa posiadają skrzydła, lecz często lecą nie tam, gdzie chcemy

[George Eliot]

Do stłumienia krzyku najlepiej nadaje się cisza

[Andrzej Niewinny Dobrowolski]

Konferencji pt. WARTOŚĆ JAKOŚCI GŁOSU W FILOZOFII OCHRONY ZDROWIA. PROBLEMY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE odbyła się 14 maja 2019 r. w Legnicy. Spotkaliśmy się w w auli Wyższej Szkoły Medycznej przy ul. Powstańców Śląskich 3.

Relacja z Konferencji znajduje się na naszej stronie w zakładce MENU: KONFERENCJA 2019/RELACJA Z KONFERENCJI 2019

Będą kolejno dostępne zapisy audio-wideo poszczególnych wykładów, referatów i dyskusji. W trakcie przygotowania pozostały jeszcze do dołączenia referaty, wystąpienie i skrót dyskusji.

Przebieg konferencji

14 maja 2019 r.

9.00 – uroczyste otwarcie Konferencji
wystąpienia:

 • Pan Krzysztof Duszkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Legnica,
 • Pan doc. dr Ryszard Pękała, Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy,
 • Pani dr Alina B. Jagiełłowicz, Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji,
 • Pani prof. dr hab. Maria Kostyszak, Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

9.20 – Sesja plenarna

 • Mirosław Gontarski (AOZ, ZLP) – Wprowadzenie: Społeczna rola wystąpień konferencyjnych;
 • prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (UW) – wykład inauguracyjny pt. Zdrowie w ujęciu higieny psychicznej;
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – wykład pt. Widzenie prawa przez kraty mowy ludzkiej;
 • dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz (UWr.) – wykład wprowadzający pt. Sygnały słuchowe;
 • Pani Katarzyna Czuba (I LO w Legnicy) i Pan Bartłomiej Brzeski (I LO w Legnicy) – odczyty nagrodzonych prac konkursowych uczniów legnickich szkół średnich (Konkurs pt. Zdrowie to nie tylko brak choroby);
 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU LITERACKIEGO DLA LEGNICKICH UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH „ZDROWIE TO NIE TYLKO BRAK CHOROBY”. Nagrody wręczyła prof. Maria Szyszkowska;
 • przerwa kawowa
 • prof. Anna Kieszkowska (UJK Kielce) – wykład pt. Znaczenie komunikacji w relacjach społecznych;
 • prof. Izabela Jeżowska (AST Wr.) – wykład pt. Potrzeba i konieczność organizowania „warsztatów głosowo-dykcyjnych z elementami wystąpień publicznych” dla nauczycieli i innych osób pracujących głosem (na przykładzie studium wykonalności projektu oraz zrealizowanych projektów).
 • Lâm Quang Mỹ (Wietnam) wykład pt. Rozśpiewany Wietnam. Rzecz o poezji po wietnamsku;
 • przerwa kawowa
 • Arian Kowalski (UWr) – referat nt. Ćwiczenia duchowe taoistów i stoików jako egzemplifikacje wschodnich i zachodnich sposobów wyrażania mądrości;
 • Jan Stępień (ZLP) – wystąpienie pt. Głos poety;
 • dr Piotr Martin (UWr) – referat nt. Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie – próba komentarza
 • przerwa kawowa
 • Otwarta dyskusja – prowadzi dr Piotr Martin (UWr.)

15.00 – Uroczyste zakończenie obrad

16.00 – Uroczysta kolacja dla zaproszonych gości

15 maja 2019 r. miał się odbyć drugi dzień konferencji, podczas którego miały się odbyć warsztaty „Nauczycielu! Liczy się Twój głos!”.

Informujemy, że warsztaty te odbyły się w legnickiej Szkole Podstawowej nr 4 w dniach 24 i 25 września 2019 r.

Organizatorzy i sponsorzy

Miło nam zakomunikować, że nasza konferencja była współfinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Uniwersytet Wrocławski jest państwowym uniwersytetem klasycznym z siedzibą we Wrocławiu. Powstał pierwotnie w 1702 r. jako Akademia Leopoldina, a w 1945 r. został przekształcony w Uniwersytet Polski. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, założonego w 1661 r. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu. Kształci studentów na dziesięciu wydziałach: na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią interdyscyplinarną. Na liście wybitnych osobistości – absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego – znajdziemy Maxa Borna, Jana Miodka, Edyty Stein, Hansa-Georga Gadamera, Anny German i wielu innych. Chociaż wciąż czekamy na polskiego noblistę, to możemy szczycić się tym, że z Uniwersytetem Wrocławskim było związanych aż dziesięć osób, które zostały laureatami prestiżowej nagrody, ustanowionej przez szwedzkiego wynalazcę dynamitu.

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych w lipcu 2004 roku. W 2019 roku obchodzić ona będzie jubileusz piętnastolecia działalności na dolnośląskim rynku kształcenia pielęgniarek i ratowników medycznych.

Obecnie WSM w Legnicy prowadzi studia magisterskie na Wydziale Pielęgniarstwa. Uczelnia organizuje Konferencje Naukowe, potwierdzające głębokie rozumienie szerokiego kontekstu zdrowia. W uczelnianych zeszytach naukowych ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MIDICINE LEGNICENSIS publikowane są wyniki badań naukowych pracowników WSM w Legnicy.

Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o. (AOZ) jest jednostką edukacyjną, której głównym zadaniem jest holistyczna, zgodna z najnowszymi naukowymi trendami, troska o szeroko pojmowane zdrowie społeczeństwa.
Według Światowej Organizacji Zdrowia – międzynarodowej agencji działającej przy ONZ – zdrowie nie jest tylko całkowitym brakiem choroby czy niepełnosprawności. Zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego, społecznego, duchowego dobrostanu, a także sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego.