Wykłady

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Uniwersytet Warszawski

Holistyczna koncepcja zdrowego człowieka z uwzględnieniem poglądu Dalekiego Wschodu.

Prof. zw. dr hab. Jan Miodek
Uniwersytet Wrocławski

O słowie „zdrowie”.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Akademia Polonijna w Częstochowie

Słowo jako symbol, określające naturę człowieczeństwa.

Prof. dr hab. Izabela Jeżowska
Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu

Znaczenie wyobraźni i elementów wizualizacji w wybranych metodach pracy z głosem.

dr Mieczysława Walczak-Deleżyńska
Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu

Jak mówić, żeby ludzie słuchali.

dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz
Uniwersytet Wrocławski

Praca z procesem jako metoda osiągania wysokiego poziomu świadomości w relacjach międzyludzkich – rola głosu.

Referaty (będą uzupełniane)

mgr Tadeusz Marian Cieślak
Akademia Pomorska w Słupsku

Praca głosem a zdrowie człowieka z uwzględnieniem metody prof. Konstantina Buteyko.  (Choroba Głębokiego Oddychania)