Przebieg I edycji Konferencji

Konferencja odbyła się w Legnicy w Wyższej Szkole Medycznej (ul. Powstańców Śląskich 3). Intencją organizatorów Konferencji było zwrócenie uwagi na społeczny wymiar kategorii „zdrowie” i jej szeroki kontekst badawczy i praktyczny.

Pierwszy dzień Konferencji był poświęcony filozoficzno-antropologicznej, aksjologicznej, prawniczej, medycznej,  psychologicznej i pedagogicznej analizie podstawowych problemów zdrowotnych (szczególnie zawodowych), jakie wyłaniają się we współczesnym świecie i dotykają grup społecznych odpowiedzialnych za intelektualne przywództwo, ze szczególnym uwzględnieniem roli jakości głosu w procesie szeroko rozumianego kształcenia.

9.00 – Uroczyste rozpoczęcie: dr Ryszard Pękała – JM Rektor WSM; dr hab. Prof. UWr. Maria Kostyszak – Dyrektor IF WNS UWr; dr Alina B. Jagiełłowicz IF WNS UWr. – Kierownik Naukowy Konferencji

Sesja poranna (9.20-12.10)

Prowadzenie sesji porannej – mgr Mirosław Gontarski AOZ, ZLP

 • Wykład inauguracyjny: prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska UW – Holistyczna koncepcja zdrowego człowieka z uwzględnieniem poglądu Dalekiego Wschodu
 • prof. zw. dr hab. Jan Miodek UWr – O słowie „zdrowie”
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz AP – Słowo jako symbol, określające naturę człowieczeństwa
 • dr hab. prof. AST Izabela Jeżowska AST Wrocław – Znaczenie wyobraźni i elementów wizualizacji w wybranych metodach pracy z głosem
 • dr Mieczysława Walczak AST Wrocław – Jak mówić, żeby ludzie słuchali
 • dr Alina Jagiełłowicz UWr – Praca z procesem jako metoda osiągania wysokiego poziomu świadomości w relacjach międzyludzkich – rola głosu

Sesja popołudniowa (15.00-18.00)

Prowadzenie sesji popołudniowej – dr Piotr Martin UWr.

 • dr Piotr Martin UWr. – Estetyczne walory głosu
 • mgr Patrycja Neumann UWr. – „Obecność Głosu” w poszukiwaniach kulturowych Jerzego Grotowskiego”
 • dr Andrzej Wolański AM Wrocław – Kryzys retoryki w retorycznych czasach
 • mgr Arian Kowalski UWr. – Milczenie jako droga ku przebudzeniu wewnętrznego głosu duszy w świetle taoistycznej koncepcji „wu wei”
 • dr n. med. Renata Chrzan WSM Legnica – Ocena ryzyka zawodowego połączonego z wysiłkiem głosowym u wykładowców akademickich w badaniach własnych
 • mgr Tomasz Juraszek UAM – Niezdolność do pracy nauczyciela (ze względu na guzki śpiewacze i przerostowe zmiany krtani) a związanie sądu decyzją powiatowego inspektora sanitarnego  o stwierdzeniu choroby zawodowej. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II UK 426/16
 • dr Franciszek Krawczyszyn WSM Legnica – Niedożywienie w chorobach nowotworowych narządów głosu człowieka
 • mgr Tadeusz Marian Cieślak AP Słupsk – Praca głosem a zdrowie człowieka z uwzględnieniem metody prof. Konstantina Buteyko.  (Choroba Głębokiego Oddychania)
 • mgr Jan Maciej Żądło AM Katowice – Rola klasyfikacji głosu jako klucz do higieny pracy śpiewaka operowego
 • mgr Damian Wilma AM Poznań – Technika wokalna a zdrowy głos w zawodzie śpiewaka operowego

18.15 – Uroczyste zakończenie Konferencji

drugim dniu Konferencji przewidziana była pierwsza edycja warsztatów z zakresu emisji głosu pt. „Liczy się Twój głos” (szkolenie podstawowe) dla lokalnej społeczności nauczycieli (Legnica i okolice) oraz innych wykorzystujących zawodowo głos. Warsztaty zaplanowane na 30 września 2018 r. zostały przełożone na drugą edycję konferencji (na prośbę legnickiego środowiska nauczycielskiego).

Wykłady odbyły się one podczas pierwszej, porannej sesji plenarnej konferencji. W drugiej, popołudniowej sesji, wysłuchaliśmy referatów naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy (szczegóły poniżej).

Recenzowana i punktowana monografia naukowa, w której zostały umieszczone teksty przygotowane przez referujących (na podstawie ich wystąpień i dyskusji) jest już w trakcie prac wydawniczych.

Konferencja była dofinansowana przez sponsorów.

Organizatorami konferencji byli:

 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy,
 • Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o.

Materialnymi efektami organizowanej Konferencji są:

 • Interdyscyplinarna monografia naukowa o tytule „Siła Twojego głosu” (tom 1) którą bezpłatnie otrzymali wszyscy uczestnicy i widzowie Konferencji, 
 • Interdyscyplinarna monografia naukowa o tytule „Siła Twojego głosu. Konfrontacje” zawierająca artykuły związane z referatami przedstawionymi na Konferencji; zostanie ona wydana w I kwartale 2019 r. (przed drugą edycją konferencji).