O konferencji

Kwestie związane z emisją głosu są ważnymi problemami osób, które „pracują głosem” (np. nauczycieli), którzy bez potrzebnych treningów tracą możliwość pracy i stają się bezproduktywni. Okazuje się, że odpowiednia profilaktyka umożliwia każdemu z nich normalną egzystencję i spokój zatrudnienia.

Organizatorzy zwracają uwagę na społeczny wymiar kategorii „zdrowie”, na jej szeroki i pilny do naukowego rozważania kontekst badawczy i praktyczny. Szczegółowym problemem Konferencji jest zatem interdyscyplinarne pole badawcze problemów związanych z jakością głosu. Do wygłoszenia referatu zapraszamy naukowców (zwłaszcza młodych pracowników nauki i doktorantów), reprezentujących różne dziedziny wiedzy, którzy zajmują się następującymi obszarami badawczymi:

 • Szeroko rozumianą filozofią ochrony zdrowia, w świetle problemu przywództwa, kształcenia, wychowania.
 • Głosem jako wartością aksjologiczną w procesie szeroko rozumianego kształcenia.
 • Etycznym aspektem zdrowia w świetle odpowiedzialności „pracującego głosem” oraz odpowiedzialności pracodawcy.
 • Wartością głosu w świetle estetyki.
 • Ontologicznym aspektem głosu.
 • Historyczno-filozoficznym aspektem wartości głosu, kształcenia, przemawiania.
 • Rolą głosu podczas wystąpień publicznych.
 • Rolą głosu w relacjach interpersonalnych.
 • Rolą głosu w innych, niż nauczycielska, grupach zawodowych.
 • Ustawodawstwem polskim, dotyczącym chorób zawodowych (zwłaszcza nauczycieli).
 • Ustawodawstwem Unijnym, dotyczącym chorób zawodowych (zwłaszcza nauczycieli).
 • Stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie roli zdrowia w życiu człowieka (zwłaszcza w grupie zawodowej nauczycieli).
 • Medycznym, psychologicznym i prozdrowotnym kontekstem zagadnienia.
 • Wpływem stresu na jakość głosu i schorzeniami powiązanymi (np. układu pokarmowego).
 • Bezpieczeństwem i higieną pracy nauczycieli.
 • Diagnostyką chorób narządów głosu.
 • Profilaktyką chorób narządów głosu i terapiami.
 • Ekonomicznym aspektem chorób zawodowych (w szczególności odnoszących się do chorób narządów głosu).
 • Innymi, zauważonymi przez Referującego, problemami.

Przed pierwszą edycją konferencji wydano monografię „Siła Twojego głosu!, tom 1”. Przed drugą edycją zostanie wydana monografia „Siła Twojego głosu! Konfrontacje (tom 2)”. Po drugiej edycji zaplanowane jest wydanie kolejnego tomu recenzowanej i punktowanej monografii naukowej, w której zostaną umieszczone teksty przygotowane przez referujących, na podstawie ich wystąpień i dyskusji podczas drugiej edycji.

Ramowy program konferencji

14 maja 2019 r.

9.00 – uroczyste otwarcie Konferencji
wystąpienia:

 • przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
 • Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy,
 • reprezentanta Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu.

9.20 – Sesja plenarna

 • Mirosław Gontarski (AOZ, ZLP) – Wprowadzenie i moderacja obrad;
 • dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz (UWr.) – wykład wprowadzający pt. Sygnały słuchowe w terapiach;
 • prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (UW) – wykład inauguracyjny pt. Zdrowie w ujęciu higieny psychicznej;
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – wykład pt. Widzenie prawa przez kraty mowy ludzkiej;
 • prof. zw. dr hab. Jan Miodek (UWr.) – wykład pt. O słowie „głos”;
 • odczyty nagrodzonych prac konkursowych dla uczniów legnickich szkół średnich (Konkurs pt. Zdrowie to nie tylko brak choroby);
 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU LITERACKIEGO DLA LEGNICKICH UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH „ZDROWIE TO NIE TYLKO BRAK CHOROBY”. Nagrody wręczą prof. Maria Szyszkowska i prof. Jan Miodek;
 • przerwa kawowa
 • prof. Izabela Jeżowska (AST Wr.) – wykład pt. Potrzeba i konieczność organizowania „warsztatów głosowo-dykcyjnych z elementami wystąpień publicznych” dla nauczycieli i innych osób pracujących głosem (na przykładzie studium wykonalności projektu oraz zrealizowanych projektów).
 • prof. Anna Kieszkowska (UJK Kielce) – wykład pt. Znaczenie komunikacji w relacjach społecznych;
 • Lâm Quang Mỹ (Wietnam) – wykład pt. Rozśpiewany Wietnam. Rzecz o poezji po wietnamsku;
 • przerwa kawowa
 • Arian Kowalski (UWr) – referat nt. Ćwiczenia duchowe taoistów i stoików jako egzemplifikacje wschodnich i zachodnich sposobów wyrażania mądrości;
 • Jan Stępień (ZLP) – wystąpienie pt. Głos poety;
 • dr Piotr Martin (UWr) – referat nt. Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie – próba komentarza
 • przerwa kawowa
 • Otwarta dyskusja – prowadzi dr Piotr Martin (UWr.)

15.00 – Uroczyste zakończenie obrad

16.00 – Uroczysta kolacja dla zaproszonych gości

15 maja 2019 r.

Drugi dzień konferencji (praktyczny)

9.00-12.00 warsztaty „Nauczycielu! Liczy się Twój głos!” (grupa I i II) – każda grupa tylko(!) 10-osobowa;

14.00-17.00 warsztaty „Nauczycielu! Liczy się Twój głos!” (grupa III i IV) – każda grupa tylko(!) 10-osobowa;