Przedstawiamy zapis wideo wystąpień na konferencji

Głos zabrali:
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji – dr Alina B. Jagiełłowicz,
JM Rektor WSM w Legnicy – doc. dr Ryszard Pękała
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy – Krzysztof Duszkiewicz

Mirosław Gontarski – „Wprowadzenie: Społeczna rola wystąpień konferencyjnych”

mgr Mirosław Gontarski – członek ZLP (w kadencji 2015-2019 członek Zarządu Głównego ZLP), dyrektor Wydawnictwa „AKADEMIA PIÓRA”

Prof. Maria Szyszkowska – Wykład inauguracyjny: „Zdrowie w ujęciu higieny psychicznej”

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski, filozof, prawnik, b. Sędzia Trybunału Stanu, b. Senator RP, w 2002 r. nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla

Prof. Andrzej Bałandynowicz – „Widzenie prawa przez kraty mowy ludzkiej”

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – prawnik, psycholog kryminolog, penitencjarysta, twórca filozofii probacji w Polsce. Autor teorii karania wolnościowego, teorii readaptacji społecznej, teorii wielopasmowej resocjalizacji z udziałem społeczeństwa.

dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz – „Sygnały słuchowe”

dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, filozof, zajmuje się filozofią ochrony zdrowia. Jest Prezesem Zarządu Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o. o.

Katarzyna Czuba – esej „Zdrowie to nie tylko brak choroby”
Bartłomiej Brzeski – rozprawka „Zdrowie to nie tylko brak choroby”

Katarzyna Czuba i Bartłomiej Brzeski są uczniami I LO w Legnicy. Są laureatami ex aequo I nagrody konkursu literackiego ZDROWIE TO NIE TYLKO BRAK CHOROBY” zorganizowanego przy okazji konferencji.

Prof. Maria Kostyszak – „Słowo do uczestników konferencji w Legnicy”

Prof. dr hab. Maria Kostyszak, Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, filozof

Prof. Anna Kieszkowska – „Znaczenie komunikacji w relacjach społecznych”

Dr hab. prof. UJK (Kielce) Anna Kieszkowska – zainteresowania badawcze koncentruje na profilaktyce społecznej, resocjalizacji w środowisku otwartym (probacja) i inkluzji społecznej. Autorski model inkluzyjno-katalaktyczny reintegracji społecznej skazanych opracowała na potrzeby wdrażania nowych rozwiązań systemowych w resocjalizacji środowiskowej.

Prof. Izabela Jeżowska (AST Wr.) – wykład pt. „Potrzeba i konieczność organizowania «warsztatów głosowo-dykcyjnych z elementami wystąpień publicznych» dla nauczycieli i innych osób pracujących głosem (na przykładzie studium wykonalności projektu oraz zrealizowanych projektów)”

dr hab. prof. AST Kraków (Filia we Wrocławiu) Izabela Jeżowska Koncertująca śpiewaczka, mezzosopran. Uczy techniki wokalnej i impostacji głosu.
Prowadzi ożywioną działalność naukowo-badawczą na polu pedagogiki wokalnej. Jest autorką metody wyzwalania głosu poprzez ruch, wprowadziła elementy Aerial-Yogi do nauczania impostacji głosu.

dr Lâm Quang Mỹ (Wietnam) – „Rozśpiewany Wietnam. Rzecz o poezji po wietnamsku”

dr nauk fizycznych Lâm Quang Mỹ  – polski poeta wietnamskiego pochodzenia, tłumacz literatury wietnamskiej na język polski i polskiej na język wietnamski. Członek Związku Literatów Wietnamskich i Związku Literatów Polskich.

mgr Arian Kowalski  – „Ćwiczenia duchowe taoistów i stoików jako egzemplifikacje wschodnich i zachodnich sposobów wyrażania mądrości

mgr Arian Kowalski (Uniwersytet Wrocławski) – jest doktorantem Wydziału Nauk Społecznych UWr. Pisze rozprawę z filozofii. Bada różnorakie aspekty filozofii praktycznej, odnosząc je do szeroko rozumianej psychologii doświadczenia rozwoju duchowego.

Jan Stępień  – „Głos poety

Jan Stępień – pisarz, poeta, rzeźbiarz, rysownik oraz autor sztuk teatralnych. Jest członkiem ZLP oraz Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji.

dr Piotr MartinJęzyk kłamie głosowi, a głos myślom kłamie – próba komentarza

dr Piotr Martin (Uniwersytet Wrocławski) adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UWr. Jego głównym obszarem badawczym są związki sztuki z filozofią i filozofii ze sztuką.

dyskusja podczas konferencji (fragmenty)

moderacja – dr Piotr Martin (Uniwersytet Wrocławski)