Serdecznie zapraszamy na drugą edycję konferencji naukowej, która odbędzie się 14-15.05.2019 r. w Legnicy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji związanym z wygłoszeniem referatu oraz opublikowaniem artykułu w monografii naukowej powinny do dnia 1 maja 2019 roku przesłać zgłoszenie na konferencję:

 • mailem na adres konferencja@rola-glosu.pl, w zgłoszeniu podać dane osobowe (nazwisko i imię, stopień naukowy, afiliację) oraz tytuł wystąpienia w języku polskim i angielskim.
  albo
 • wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, który jest umieszczony obok.

Wersję papierową zaproszenia można uzyskać pobierając z naszej strony plik PDF i następnie wydrukować go na drukarce (w wersji papierowej oprócz informacji zamieszczona jest tematyka konferencji).

Referaty (10-15 minutowe) będą wygłaszane 14 maja 2019 r.

Po konferencji organizatorzy będą oczekiwać na artykuły (do 0,5 arkusza wydawniczego czyli do 20 tysięcy znaków ze spacjami) powiązane z wystąpieniami i dyskusją (dotyczy uczestników Konferencji wygłaszających referaty). Termin ostateczny dostarczenia artykułu to 30 maja 2019 r.

Organizatorzy zapewniają druk artykułu w „punktowanej” monografii.

Opłata konferencyjna wynosi 300,00 zł i należy ją przelać na konto bankowe Konferencji (Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o. z dopiskiem: KONFERENCJA) Raiffeisen Polbank nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989 do dnia 10 maja 2019 r. Dane osobowe na przelewach będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury VAT, które uczestnicy otrzymają w dniu konferencji.

Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu, wyżywienia i ewentualnych noclegów!

Osoby, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w konferencji, ale chciałyby umieścić w monografii swój artykuł, mogą zaznaczyć taką opcję na zgłoszeniu i przesłać tekst organizatorom do dnia 20 maja 2019 r. po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł.

Autorów obowiązują zasady zamieszczone w menu INSTRUKCJA!

M.in.: Organizatorzy przyjmują artykuły jedynie w formie elektronicznej jako plik edytora tekstowego:

 • w załączniku maila
  albo
 • na płycie CD
  albo
 • na nośniku USB do skopiowania na komputer.

W stopce niniejszej strony umieszczono wszelkie informacje kontaktowe!

POBIERZ ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ – wersja do druku

Formularz zgłoszeniowy